Cell Solar hjälper villaägare och företag i Sverige att investera i solcellsanläggningar till sina tak. Det är enkelt och tryggt att beställa en solcellsanläggning från oss.
Vi tar hand om hela resan, från den första idén om att investera i solceller till färdig installation.
LÄS MER

 • Höjt solcellsstöd

  Höjt solcellsstöd

  Från och med 2018 höjdes det statliga bidraget för privatperson från 20% till 30%. Äldre ansökningar som utbetalas efter 1 januari 2018 kommer även beviljas till 30% istället för 20%.

 • Kritiserad skatt på solel sänks

  Kritiserad skatt på solel sänks

  Regeringen backar om den hårt kritiserade skatten på solel. Från 1 juli 2017 sänks den från runt 30 öre till 0,5 öre per kilowatt-timme. Kritikerna hoppas att målsättningen att ta bort skatten helt ska godkännas av EU.

  Skatten på solceller infördes så sent som den 1 juli, ändras nu. Kritiken har varit massiv från flera håll och redan ett år efter att den infördes, nämligen från den 1 juli 2017 sänks skatten rejält, från 29,2 öre till 0,5 öre per kilowatt-timme.

  Sänkningen gäller solcellsanläggningar med en effekt som överstiger 255 kilowatt, vilket motsvarar ungefär uppvärmningen av 12 villor. Därför berörs inte mikroproducenter av el, alltså enskilda villaägare med solcellsanläggningar på sina tak.

  Skatten har varit särskilt besvärlig för företag med flera solcellsanläggningar eftersom den gäller per organisationsnummer. Detta anses ha hindrat utbyggnaden av solel. Skatten infördes ursprungligen eftersom den ansågs nödvändig för att regeringen skulle följa EUs regler för statsstöd. I augusti kom ett besked från EU-kommissionen att skattefri el troligen inte bröt mot reglerna. Det beskedet fick regeringen att ändra sig i skattefrågan.

  Fakta

  • Regeringen vill sänka skatten på produktionen av solel för eget bruk från dagens 29,2 öre till 0,5 öre.
  • Sänkningen, som införs från 1 juli 2017, gäller stora anläggningar på upp till 1 000 paneler och berör inte villaägare
  • Solel står för 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion. Det kan jämföras med Tyskland och Italien där den står för 8 procent.
 • Små elproducenter slipper momsredovisning 2017

  Små elproducenter slipper momsredovisning 2017

  Förslaget i den så kallade klimat- och miljöbudgeten som regeringen presenterade i september 2016  som innebar en omsättningsgräns på 30 000 för moms har nu trätt i kraft, vilket gynnar små elproducenter. Det innebär att villaägare som installerar solpaneler och säljer sitt elöverskott slipper momsregistrera sig. Detta trädde i kraft den 1 januari 2017.

  Tidigare registrerade kunder måste däremot avregistrera sig, vilket man enkelt gör på Skatteverkets blankett SKV 4639, utgåva 08.

  Regeringen strävar efter att Sverige på sikt ska ha ett energisystem baserat på 100 procent förnybar energi. Därför har man beslutat att göra administrationen enklare för mindre elproducenter. Det innebär att alla som säljer el för mindre än 30 000 per år från sin solcellsanläggning slipper betala moms.

  Så här skriver Finansdepartementet i sin promemoria:

  “Regeringen vill minska administrationen för företag och organisationer med liten omsättning genom att göra det frivilligt att momsregistrera sig om man har liten årlig försäljning. För den som säljer för mindre än 30 000 kronor per år blir det frivilligt att fakturera, redovisa och betala moms på sin försäljning.”

   

 • Solcellsmarknaden växer i Sverige

  Solel ett allt populärare sätt att lösa delar av sin elförsörjning

  Under 2015 ökade den svenska solcellsmarknaden med 60 procent. Den största procentuella ökningen står villa och småhustak för. Där ökade produktionen av solel med 13,9 nyinstallerade megawatt under 2015, jämfört med bara 9,6 megawatt under 2014. En av anledningarna tros vara den skattereduktion för mikroproducenter som infördes 2015.

  Om man slår samman både små producenter och större aktörer blev summan av produktionen för de solceller som nyinstallerades under 2015 totalt 47,4 megawatt. Därmed ökade totalsiffran för den installerade solcellseffekten i Sverige med 60 procent, från 79,4 megawatt i slutet av 2014 till 126,8 megawatt i slutet av 2015. Det motsvarar effekten hos ett svenskt vattenkraftverk av Älvkarlebys storlek.

  Läs mer hos Energimyndigheten.

   

   

 • Mångdubblad summa till solcellsstöd

  Att installera solceller har blivit så populärt att de avsatta stödpengarna hotade ta slut. Regeringen ökade därför solcellsstödet till att omfatta totalt 1,4 miljarder fram till 2019.

  Stödpengarna till privatpersoner som väljer att installera solel höll på att ta slut 2015. Redan då stod 4000 personer i kö för det solcellsstöd som endast privatpersoner kan ansöka om. Därför beslutade regeringen att avsätta mer pengar. Tidigare avsattes 50 miljoner kronor i stödpengar varje år. Från den nivån mångdubblades stödet när regeringen avsatte 225 miljoner kronor för 2016. För de närmaste tre åren därefter finns 390 miljoner kronor avsatta per år.

  Näringsutskottet skriver så här i sitt betänkande:

  ”Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv. Bland annat som en följd av fallande priser på solcellsanläggningar har antalet ansökningar blivit fler än beräknat, vilket innebär att avsatta medel inte är tillräckliga. För att stimulera en utbyggnad av solceller även i fortsättningen satsar regeringen totalt 1 395 miljoner kronor under perioden 2016–2019 för detta ändamål då det befintliga stödet för installation av solceller har varit framgångsrikt.”

SOLCELLER TILL VILLA OCH FÖRETAG

Vi designar, levererar och installerar nyckelfärdiga anläggningar med solceller till villa, företag, gårdar eller till flerbostadshus.

DET PERSONLIGA MÖTET

Trygghet och förtroende är de viktigaste grundstenarna hos oss på Cell Solar. Vi tillsammans med dig som konsument tar fram den bästa energilösningen utifrån dina behov.

Tillsammans bygger vi framtidens energi.

Boka möte

Steg 1

Varför Cell Solar?

Steg 1

Personligt möte

Vi erbjuder alltid ett personligt möte med våra kunder där vi går igenom era behov och just era förutsättningar.

Steg 2

Planering

Här sätter vi oss vid vårt ritbord och designar er anläggning. Rätt mått. Rätt antal paneler. Rätt placering på taket. Helt enkelt rätt anläggning för er.
Steg 3

Presentation

När vi planerat er anläggning, kommer vi hem till er och presenterar resultatet tillsammans med en offert.
Steg 4

Installation

Vanligtvis sker installationen 2-6 veckor efter beställning. Vi ser till att det passar ert schema och installationen görs normalt under 2-4 dagar.
Steg 5

Resultat

Nu kan du börja producera egen grön el med din egen solcellsanläggning. Vi ser till att du blir nöjd med dina solceller många år framåt.

Se några av våra kunders resultat här!

SOLCELLER PÅ PLATS I DITT VILLAOMRÅDE

Vi på Cell Solar tror att solenergi är framtiden. Det är vi inte ensamma om. De senaste åren har marknaden för solceller vuxit med mellan 50 och 60 procent årligen bara i Sverige.


Vi vill hjälpa till att öka antalet klimatsmarta energilösningar. Därför erbjuder vi nyckelfärdiga solcellslösningar specialanpassade efter dina behov och förutsättningar. Cell Solar projekterar hela förfarandet och du kan lugnt luta dig tillbaka.

Svensk specialist på solceller

Mats Alsmyr, VD, Cell Solar

Boka personligt besök.

Kostnadsfritt och smidigt, efter dina behov!