Bidrag solceller

Den administrativa processen

I samband med en solcellsinstallation på en villa eller ett småhus behövs det olika tillstånd. Dessutom finns det möjlighet för dig som husägare att få ekonomiskt stöd som gör både installationen och driften billigare – bidrag solceller.
På den här sidan tittar vi närmare vad som behövs och hur vi kan hjälpa dig.

Solcellsstöd hos Energimyndigheten

Den svenska regeringen har beslutat att dela ut stöd till dem som väljer att satsa på solel. Men det är inget som sker per automatik. Du som solcellsägare måste själv söka detta stöd. Ansökan om solcellsstöd ska skickas till Länsstyrelsen.

Solcellsstödet är idag på 20 procent för privat- och företagskunder. Regeringen har utökat kassan för solcellsstöd med 1,4 miljarder kronor fram till 2019. I samband med det har också ansökningstiden förlängts fram till 2019. Idag är väntetiden närmare två år eftersom så många ansöker om stöd och handläggningstiderna därför blir långa hos Länsstyrelsen. Som kund kan du inte få både solcellsbidrag och ROT-avdrag. Solcellsstödet beräknas på hela ditt ordervärde före ROT-avdraget. Vi hjälper dig att söka solcellsstöd.

Momsregistrering

Det diskuteras att momsplikten ska tas bort under 2017 men ännu har inga beslut tagits i frågan. Därför måste du som producerar egen solel och säljer ut delar av din produktion på elnätet betala moms på din försäljning. Du behöver därför göra en momsregistrering. Momsen betalar du sedan enkelt in en gång per år med en förifylld blankett som skickas hem till dig. Vi hjälper till med momsregistreringen hos Skatteverket.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Eftersom du kommer att producera förnyelsebar energi som säljs till elmarknaden har du möjlighet att få Elcertifikat och Ursprungsgarantier precis som vilken producent av förnyelsebar energi som helst. Ett elcertifikat vill elbolagen gärna köpa och de betalar runt 15 öre/kWh för dem. För Ursprungsgaranti finns det däremot knapphändig information om priser, men det rör sig om väldigt lite pengar, runt 1 öre per kWh. Du behöver inte ansöka om båda, det går bra att bara ansöka om elcertifikat. Enklast är att göra ansökningarna online med BankID och vi hjälper er med hur ni skall ansöka.

Du kan läsa mer om både elcertifikat och om ursprungsgaranti på Energimyndighetens hemsida genom att följa länkarna här nedan:
Elcertifikat
Ursprungsgaranti

Bygglov

I vissa kommuner krävs det bygglov för att få sätta upp solceller på huset. Vad som gäller i din kommun kan du ta reda på genom att ringa kommunen. Det går också att Googla på till exempel ”Din kommun” + bygglov + solceller.
Det enklaste är att fråga oss.  Vi hjälper dig med bygglov om det behövs.

För- och färdiganmälan

Den elektriker som installerar solcellerna hemma hos dig skickar dessa anmälningar till elnätsägaren i samband med installationen.