nybild

Förnybar energi och miljömål

Vi på Cell Solar drivs av att få bidra till att ställa om Sveriges energisystem till 100 procent förnybar energi! Vi är övertygade om att solceller kommer att bli en självklarhet inom en snar framtid. Att arbeta för att de ska finnas på de flesta hustak blir en viktig länk i arbetet med att bygga det hållbara samhället.

Förnybar energi är framtiden

Vi vill vara katalysatorn som sätter igång de individuella initiativ som krävs för att få en hållbar miljö. Vi tror att vi, genom att sprida vårt budskap och marknadsföra produkter för hållbar elproduktion, kan få andra att dela vår övertygelse.

Vi tror att förnybar energi är framtiden. Vi vill bidra till att framtiden kommer snabbare genom våra initiativ på solcellsmarknaden.

Målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer

För att arbeta i enlighet med vår övertygelse är vi medlemmar i ”Fossilfritt Sverige”. Det är ett initiativ som startats av den svenska regeringen för att ge svenska aktörer möjlighet att visa upp hur de bidrar till klimatarbetet. Det handlar om företag, kommuner, föreningar och andra aktörer som både kan och vill bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar.

Målet för initiativet Fossilfritt Sverige är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är både rätt mot kommande generationer och ekonomiskt smart. Men för att nå dit måste samhällets alla aktörer vara med och arbeta aktivt mot målet.

Fossilfritt Sverige är öppet för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram för initiativet. Deklarationen klargör att aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Deklarationen klargör också att aktörer som deltar ska kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

Du kan läsa mer om satsningen på ett fossilfritt Sverige på regeringens hemsida:
Fossilfritt Sverige

fossilfritt-sverige

Kunskap inom svensk solenergi

Vi är också medlemmar i branschföreningen Svensk Solenergi. Här finns 150 professionella medlemmar som representerar den svenska solenergibranschen och forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet i Sverige. Också här får vi möjlighet att vara med och påverka. Samtidigt får vi tillgång till den nyaste kunskapen och den skarpaste expertisen inom svensk solenergi.

Du kan läsa mer om branschföreningens arbete här:
Svensk Solenergi

svensksolenergi