dsc_0574-ii_30339317184_o

Höjt solcellsstöd

Från och med 2018 höjdes det statliga bidraget för privatperson från 20% till 30%. Äldre ansökningar som utbetalas efter 1 januari 2018 kommer även beviljas till 30% istället för 20%.