installationavsolcellerv2

Installation solceller

Hjälp från installation till produktion

Cell Solar är din solcellspartner som hjälper dig i varje steg efter vägen, från din första intresseförfrågan tills dess du kan börja producera din egen el. Vi designar ditt system efter dina förutsättningar och utifrån dina önskemål och behov. Installation solceller – Du behöver heller inte fundera över tillstånd eller bygglov. Vi hjälper till med all administration efter vägen. Vårt mål är att göra din resa mot att bli klimatsmart så enkel som möjligt.

3 enkla steg som förklarar processen

STEG 1 – HEMBESÖK

I det första steget bokar vi från Cell Solar ett personligt möte med dig i ditt hus. Det gör vi för att få en klar bild av hur dina förutsättningar ser ut och vilka önskemål du har. Under mötet går vi igenom dina behov och samlar in det underlag som behövs för att skapa rätt anläggning för dig.

STEG 2 – DESIGN EFTER KUNDS ÖNSKEMÅL

Vi sätter oss vid ritbordet och designar din anläggning utifrån dina önskemål och förutsättningar. Innan det är dags för beställning, går vi tillsammans igenom förslaget för att säkerställa att anläggningen uppfyller dina krav och att dina förväntningar är tillgodosedda.

STEG 3 – EFTER BESTÄLLNING

Efter beställningen blir du kontaktad av en montör som planerar de olika stegen i själva installationen. Montörerna och elektrikern färdigställer sedan hela installationen där montörerna monterar infästningsmodulerna och solcellerna på taket och elektrikern står för el-installationen i hemmet. En installation görs vanligtvis på två dagar. Ibland kan det behövas fler dagar och ibland går det på en dag. Det är förutsättningarna för just ditt hus som styr. Du som kund behöver oftast vara hemma när vi installerar växelriktaren i huset, men förutom det behövs ingen ytterligare assistans eller förberedelse från din sida.

Hjälp med administrationen

Vi tar hand om det administrativa arbetet efter vägen. Allt det som rör bidragsansökningar, momsregistrering för elförsäljning, eventuella bygglov som måste sökas sköter vi. Vi för en dialog med montörerna och synkar vårt arbete med deras. Ett bygglov måste ju vara klart innan anläggningen kan monteras.

När anläggningen är installerad, skickar vi en ”färdiganmälan” till elnätsägaren. Då vet denne att din installation är klar för användning. Det är nödvändigt att invänta svar från elnätsägaren innan du börjar använda din anläggning. Efter ett par veckor följer vi upp din installation för att säkerställa att du är nöjd med dina solceller och att allt fungerar som det var tänkt.