Investera i solenergi

Att investera i solenergi är inte bara en säker investering utan dessutom en lönsam sådan. Enligt generella beräkningar brukar en villaägare använda 50 procent av sin elproduktion i hemmet för sin egen förbrukning. Hälften av den el som solpanelerna producerar är det alltså möjligt att sälja.

Vi betalar idag i snitt 1 kr per kilowattimme för den el vi köper och vi får betalt mellan 1 och 1,50 kr per kilowattimme för den el vi säljer från solcellerna. Den sammanlagda besparingen och vinsten från solcellerna på taket motsvarar en årlig avkastning på 5 till 10 procent på det investerade beloppet. En större investering vägs upp av att anläggningen producerar mer el. Så oavsett storlek på investeringen blir avkastningen ungefär den samma. Istället för att ha pengar på banken – lägg dem på taket.
Vi hjälper gärna till med beräkningar utifrån din situation, din elförbrukning och din tänkta investering. Kontakta oss för ett hembesök.