dsc_0852_30864186650_o

Kritiserad skatt på solel sänks

Regeringen backar om den hårt kritiserade skatten på solel. Från 1 juli 2017 sänks den från runt 30 öre till 0,5 öre per kilowatt-timme. Kritikerna hoppas att målsättningen att ta bort skatten helt ska godkännas av EU.

Skatten på solceller infördes så sent som den 1 juli, ändras nu. Kritiken har varit massiv från flera håll och redan ett år efter att den infördes, nämligen från den 1 juli 2017 sänks skatten rejält, från 29,2 öre till 0,5 öre per kilowatt-timme.

Sänkningen gäller solcellsanläggningar med en effekt som överstiger 255 kilowatt, vilket motsvarar ungefär uppvärmningen av 12 villor. Därför berörs inte mikroproducenter av el, alltså enskilda villaägare med solcellsanläggningar på sina tak.

Skatten har varit särskilt besvärlig för företag med flera solcellsanläggningar eftersom den gäller per organisationsnummer. Detta anses ha hindrat utbyggnaden av solel. Skatten infördes ursprungligen eftersom den ansågs nödvändig för att regeringen skulle följa EUs regler för statsstöd. I augusti kom ett besked från EU-kommissionen att skattefri el troligen inte bröt mot reglerna. Det beskedet fick regeringen att ändra sig i skattefrågan.

Fakta

  • Regeringen vill sänka skatten på produktionen av solel för eget bruk från dagens 29,2 öre till 0,5 öre.
  • Sänkningen, som införs från 1 juli 2017, gäller stora anläggningar på upp till 1 000 paneler och berör inte villaägare
  • Solel står för 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion. Det kan jämföras med Tyskland och Italien där den står för 8 procent.