Mångdubblad summa till solcellsstöd

Att installera solceller har blivit så populärt att de avsatta stödpengarna hotade ta slut. Regeringen ökade därför solcellsstödet till att omfatta totalt 1,4 miljarder fram till 2019.

Stödpengarna till privatpersoner som väljer att installera solel höll på att ta slut 2015. Redan då stod 4000 personer i kö för det solcellsstöd som endast privatpersoner kan ansöka om. Därför beslutade regeringen att avsätta mer pengar. Tidigare avsattes 50 miljoner kronor i stödpengar varje år. Från den nivån mångdubblades stödet när regeringen avsatte 225 miljoner kronor för 2016. För de närmaste tre åren därefter finns 390 miljoner kronor avsatta per år.

Näringsutskottet skriver så här i sitt betänkande:

”Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv. Bland annat som en följd av fallande priser på solcellsanläggningar har antalet ansökningar blivit fler än beräknat, vilket innebär att avsatta medel inte är tillräckliga. För att stimulera en utbyggnad av solceller även i fortsättningen satsar regeringen totalt 1 395 miljoner kronor under perioden 2016–2019 för detta ändamål då det befintliga stödet för installation av solceller har varit framgångsrikt.”