monterasolceller

Montera solceller

Sex till åtta veckor efter din beställning kan vi leverera och montera solceller. Själva monteringen går till så att montörerna måttar in anläggningen på taket och räknar ut var infästningen ska ske. Därefter monteras infästningsmodulerna och skenorna på taket.

När fästena är på plats, är det dags för montering av själva solcellerna. De sätts på plats och seriekopplas i olika serier eller ”strängar” som det kallas. Varje sträng sammankopplas sedan med växelriktaren via kablar.

Nästa steg är att växelriktaren monteras i närheten av en el-central. Därefter ska den justeras och kopplas upp online. När installationen är färdig, skickar vi en anmälan till elnätsägaren om att din installation är klar. Sedan är det bara för dig att invänta svar. Så snart det kommer kan du börja använda din anläggning.