Solceller – Varför inte? Tre filmer av KTH Green Leap

KTH har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en studie på varför inte fler i Sverige skaffar solceller. Resultatet presenteras i form av filmer som på ett pedagogiskt sätt förklarar varför solceller är en fantastisk produkt och en värdefull investering både för ekonomin och miljön!

Det blir för dyrt...

Solceller ska inte upplevs som en kostnad, utan snarare som en intäkt.

Ingen sol på vintern...

Olika sätt hur du kan använda elnätet som ditt batteri för att kunna använda din solel även på natten och under vintern.

För mycket krångel...

I den här filmen visas det hur du som vill skaffa solceller kan slippa krångel.

Det våras för solen

För första gången är sol- och vindkraft billigare än gas och olja. Från att ha varit ett sätt att rädda jordens klimat blir förnybara energikällor en lönsam affärsmodell.

Nyheter

Lösenordsskyddad: test

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Läs mer

GDPR och Integritetspolicy

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj...

Läs mer

Höjt solcellsstöd

Från och med 2018 höjdes det statliga bidraget för privatperson från 20% till 30%. Äldre ansökningar som utbetalas efter 1...

Läs mer