Solceller – Varför inte? Tre filmer av KTH Green Leap

KTH har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en studie på varför inte fler i Sverige skaffar solceller. Resultatet presenteras i form av filmer som på ett pedagogiskt sätt förklarar varför solceller är en fantastisk produkt och en värdefull investering både för ekonomin och miljön!

Det blir för dyrt...

Solceller ska inte upplevs som en kostnad, utan snarare som en intäkt.

Ingen sol på vintern...

Olika sätt hur du kan använda elnätet som ditt batteri för att kunna använda din solel även på natten och under vintern.

För mycket krångel...

I den här filmen visas det hur du som vill skaffa solceller kan slippa krångel.

Det våras för solen

För första gången är sol- och vindkraft billigare än gas och olja. Från att ha varit ett sätt att rädda jordens klimat blir förnybara energikällor en lönsam affärsmodell.

Nyheter

Boka personligt besök.

Kostnadsfritt och smidigt, efter dina behov!