Sälja solel med solceller

Så här går det till

När du kommit igång med din solcellsanläggning och börjar sälja solel du producerar blir du en så kallad mikroproducent. De allra flesta villaägare är berättigade till att vara mikroproducenter. En mikroproducent får 60 öre per kilowattimme i skattereduktion från Skatteverket.

En villa säljer på ett år vanligtvis hälften av den el solcellsanläggningen producerar. Eftersom du får så bra betalt för den el du säljer kan du idag använda elnätet som ”batteri” och köpa tillbaka elen när du behöver den. Det kan ju vara bra till exempel på natten när solcellerna inte producerar el.

Priserna från elbolagen varierar men vanligtvis får du mellan 1 kr och 1,50 kr per kWh som du kan sälja. Det ingår:

  • Ersättning från elbolaget
  • Elcertifikat – ca. 15 öre
  • Nätnytta – ca. 5-7 öre
  • Skattereduktion på 60 öre

Bli godkänd som mikroproducent

När året är slut skickar elnätsföretaget en kontrolluppgift till Skatteverket. Den visar hur mycket el du sålt under året. Om du inte sålt fler kilowattimmar än du köpt från elnätsföretaget, förtrycks din deklaration med det antal kilowattimmar du sålt i underlaget för ”skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el”. Därefter får du tillbaka 60 öre per såld kilowattimme på deklarationen.

För att bli godkänd som mikroproducent krävs att du uppfyller ett antal kriterier. Du måste till exempel framställa förnybar el och du måste vara fast ansluten till elnätet. Uttag av el och inmatning av el till elleverantören ska ske via samma huvudsäkring och elmätare.

Dessutom måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Har huvudsäkring på högst 63 ampere
  • Har produktionsanläggning med högst 43,5 kW inmatningseffekt
  • Köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år