Solcellsmarknaden växer i Sverige

Solel ett allt populärare sätt att lösa delar av sin elförsörjning

Under 2015 ökade den svenska solcellsmarknaden med 60 procent. Den största procentuella ökningen står villa och småhustak för. Där ökade produktionen av solel med 13,9 nyinstallerade megawatt under 2015, jämfört med bara 9,6 megawatt under 2014. En av anledningarna tros vara den skattereduktion för mikroproducenter som infördes 2015.

Om man slår samman både små producenter och större aktörer blev summan av produktionen för de solceller som nyinstallerades under 2015 totalt 47,4 megawatt. Därmed ökade totalsiffran för den installerade solcellseffekten i Sverige med 60 procent, från 79,4 megawatt i slutet av 2014 till 126,8 megawatt i slutet av 2015. Det motsvarar effekten hos ett svenskt vattenkraftverk av Älvkarlebys storlek.

Läs mer hos Energimyndigheten.