solceller-miljo

Solenergi för miljön

Klimatkrisen är just nu en av jordens mest akuta kriser. Vårt beroende av fossila bränslen har vuxit till ett problem med stor negativ påverkan på vårt klimat. Våra utsläpp har rubbat den känsliga balansen av växthusgaser i atmosfären och orsakat en förhöjd växthuseffekt och ett klimat i obalans.

Våra ökade utsläpp värmer upp vår jord. Alla fossila bränslen bildar koldioxid och vattenånga när de förbränns. När vi kör bil, åker flyg eller värmer upp våra hem med olja eller kolkraft bildas också koldioxid. Koldioxid och vattenånga är gaser som ger växthuseffekt och tillsammans med andra gaser i vår atmosfär som metan och freoner värmer de upp vår jord genom att hålla kvar solens värmestrålning. Därför måste vi minska våra koldioxidutsläpp. Här kan solen hjälpa till.

Naturskyddsföreningen anser att solel spelar en viktig roll för att ersätta fossila bränslen. Solceller är ett av de sätt att producera el som är mest skonsamma för miljön. Med hjälp av solen kan vi bygga ett 100 procent förnybart energisystem som är långsiktigt hållbart – utan utsläpp av koldioxid.

Enligt Internation Energy Agency (IEA) kan solenergin bli ett av de viktigaste kraftslagen i framtiden. Runt 2050 tror IEA att solenergin har vuxit och utvecklats så mycket att det blir möjligt.

Du kan läsa mer här i Klimatbloggen hos Naturskyddsföreningen:
Klimatbloggen