fbpx

Vanliga frågor

Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss istället.

Hur fungerar solceller?

Solcellers energiproduktion står i direkt korrelation till hur soligt det är. En molnig dag kommer produktionen att sjunka – men inte gå ner på noll – och en solig dag kommer produktionen att peaka. Vanligt dagsljus, även om det är molnigt, räcker dock gott och väl för att producera energi. Vad många inte vet är att solcellerna påverkas positivt av kyla, eftersom det ger dem ett bättre arbetsklimat än värme.

Tekniskt fungerar det så att solceller har ett så kallat halvledarmaterial bestående av kisel med kontakter på framsidan och baksidan. När solljus träffar framsidan uppstår en negativ laddning, som skapar en spänning mellan den positiva baksidan och den negativa framsidan. Den spänningen fångas upp och bildar elektricitet. Elen som bildas är s.k. likström, och behöver därför en växelriktare som omvandlar den till växelström som är vad de flesta elektriska apparater drivs av.[1]

[1] https://www.renewableenergyworld.com/types-of-renewable-energy/what-is-solar-energy/#gref

Har du fått ditt solcellsstöd beviljat?

Härligt! När solcellsstödet blivit beviljat ska du begära utbetalning av pengarna. Länsstyrelsen ger dig en deadline då du måste ha skickat in begäran om utbetalning. Har du skäl kan du be att förlänga den.

Om du har tagit ROT-avdrag vid installationen börjar vi med att återbetala det. Du kontaktar ekonomi@cellsolar.se så skickar de dig en faktura på motsvarande ROT-beloppet. När du betalat in den till oss skickar vi pengarna vidare till Skatteverket tillsammans med blankett 4533 för begäran att betala tillbaka ROT. Vi kommer sköta all kontakt med Skatteverket. Du kan sedan använda en kopia av ROT-fakturan tillsammans med ett bankutdrag som visar att den är betald som bevis på att ROT är återbetalt. På så sätt behöver du inte vänta på Skatteverkets handläggningstider för att få stödet utbetalt. Du behöver alltså inte bifoga något beslut eller utdrag från Skattekontot till Länsstyrelsen.

Nästa steg är att fylla i en blankett med information om anläggningen. Detta hjälper din säljare dig med. Om ni ansökte om solcellsbidraget via Boverkets e-tjänst är blanketten redan förifylld med den info ni angav i ansökan, då behöver ni endast ändra den infon om det skett förändringar mellan ansökan och beviljande. Ansökte ni via Boverkets e-tjänst görs även begäran om utbetalning där, om ni ansökte pappersvägen sker begäran om utbetalning även den via post. När blanketten är ifylld ska den skickas in tillsammans med följande handlingar:

 • Båda fakturorna, 20% och 80%, för solcellsanläggningen
 • Bevis att ROT är återbetalt, ROT-faktura + bankutdrag
 • Intyget från din elnätsägare som bekräftar att din elmätare är bytt och att du tilldelats ett produktionsanläggnings-ID

Har du inte ROT räcker det med kopior på fakturorna och intyget från elnätsägaren. Saknar du någon faktura mailar du oss på ekonomi@cellsolar.se så skickar vi dig en kopia.

 

Hur fungerar solceller i Sverige?

Det finns forskning som visar att Sverige och de andra nordiska länderna faktiskt har optimalt klimat för solceller, eftersom vi har kallare temperaturer än många andra (soligare) länder. I för varma temperaturer kan solcellerna drabbas av energiläckage, vilket gör att de inte blir fullt så effektiva som de kan vara. En klar vinterdag kommer solcellerna att producera på maximal nivå. Solcellers energiproduktion står i direkt korrelation till hur soligt det är. En molnig dag kommer produktionen att sjunka – men inte gå ner på noll – och en solig dag kommer produktionen att pika.

Snö och frost kan försäkra solstrålarna genom att reflektera dem mot solcellerna. Faktum är att solljus som reflekteras i snö kan skapa en synergieffekt som gör att solcellerna producerar extra mycket. Is har ingen effekt på inkommande solenergi, eftersom solstrålarna igår rakt igenom islagret och träffar solcellerna ändå. Regn är i sig inte negativt för solceller, utan fungerar som solcellstvätt. Dock går regn ofta hand i hand med mulet väder vilket såklart innebär att solcellerna inte kan producera på full nivå.

I Sverige kan det vara svårt att klara sig på enbart solenergi under vinterhalvåret, eftersom det ofta är mulet. Då får man köpa in el från det vanliga elnätet som komplement till solcellerna. Under sommarhalvåret blir det solel så att det både räcker och blir över. De flesta hus med solceller kan då sälja överbliven el till elnätet, eftersom de tillverkar mer än de själva kan konsumera. Södra Sverige har ungefär lika många soltimmar per år som norra Tyskland, som är världsledande i solenergi.

Du kan läsa mer om hur solceller fungerar i Sverige här.

Ökar solceller värdet på mitt hus?

Liksom alla renoveringar, förbättringar och utbyggnationer har solceller en positiv effekt på husets värde. Det finns ett flertal studier och undersökningar som visar detta.

I Sverige utkom nyligen en studie från Svenska Lantbruksuniversitetet, som jämförde huspriser i Sverige med och utan solceller. Studien visar att hus med solceller i snitt ökar i värde med 14 procent. Överlag fann man att, liksom vid renovering, väntas värdeökningen vara högre än priset för solcellsinstallationen. Detta är också bekräftat i tidigare internationell forskning.[1]

Enligt en opinionsundersökning av Novus är 71 procent av tillfrågade inte främmande för att betala mer för en bostad som har solpaneler, och hela 20 procent sa att de absolut kunde tänka sig att betala mer om de skulle köpa nytt boende idag. En studie från University of California Berkeley visade att huspriserna i snitt gick upp med 4 dollar per installerad watt, vilket i genomsnitt innebar en ökning på 15 000 dollar per hus.

Överlag verkar det därför som att solceller är en smart och värdefull investering för ditt hus även ekonomiskt. Självklart beror husets värde på ett flertal olika faktorer och det pris som huset tillslut landar på går inte att förutspå. Men med det sagt finns det goda förutsättningar till en prisökning som dessutom väntas vara större än den initiala investeringen. Läs gärna mer om ämnet här!

[1] https://www.vattenfall.se/4abcd0/globalassets/content-hub/artikelpuffar/vardeokning-med-solceller-slu.pdf

Varför är solceller lönsamt?

Solceller är lönsamt av ett flertal anledningar. Bland annat

 • Eftersom du kan spara och tjäna pengar på att solceller.
  Man brukar säga att solceller håller i ungefär 30 år, men många anläggningar håller betydligt längre än så. Under dessa 30+ år ger solceller intäkter på två olika sätt: för det första produceras el till ditt hem (egenkonsumtion), vilket innebär att du sparar pengar med samma värde som du annars hade lagt på att köpa in el varje månad. För det andra säljer du el till elnätet (överskottsel). Detta sker om du producerar mer el än vad ditt hushåll kan använda upp, då överskottselen matas tillbaka till elnätet och kan säljas.
 • Eftersom staten just nu bidrar med ett investeringsstöd på upp till 20 procent av din totala kostnad.
  Det är osäkert hur länge staten kommer att bidra med detta stödet eftersom efterfrågan för solceller har ökat rejält de senaste åren. Därför rekommenderar vi att man tar vara på stödet så länge som det gäller.
 • Solceller ofta ger bättre avkastning än pengar på banken.
  Ofta kan du ersätta mellan 30–60 procent av din elkostnad under hela tiden som solcellerna håller, vilket innebär att du sparar pengar i upp till 40 år. För många är detta ett större sparande än vad ett sparkonto eller aktier ger upphov till.
 • Eftersom det ökar värdet på ditt hus.
  Ett flertal studier och undersökningar visar att solceller ökar värdet på ditt hus. I Sverige utkom nyligen en studie från Svenska Lantbruksuniversitetet, som jämförde huspriser i Sverige med och utan solceller. Studien visar att hus med solceller i snitt ökar i värde med 14 procent. Överlag fann man att, liksom vid renovering, väntas värdeökningen vara högre än priset för solcellsinstallationen. Detta är också bekräftat i tidigare internationell forskning och flera undersökningar visar att den generella åsikten är att solceller innebär en värdeökning av huset i fråga.
 • Du får pålitlig el till pålitliga priser.
  Ett flertal faktorer pekar på att elpriser i Sverige kommer stiga i takt med att vi stänger ner kärnkraftverk. Många menar till och med att Sverige kommer drabbas av elbrist när detta sker. Då är det skönt att ha egen elproduktion och ett stabilt elpris.

Läs gärna mer om varför solceller är lönsamt här!

Vad kan ni erbjuda för finansieringslösning?

Vi tycker det är viktigt att du får rätt upplägg – både för ditt hus och för din ekonomi. I och med vårt samarbete med Stabelo och Hemma kan du som privatperson byta till ett grönt bolån och därmed enkelt finansiera dina solceller med ett grönt tilläggslån. Och med hjälp av Ecster (Handelsbanken) kan vi erbjuda av- och delbetalningsplaner efter just din ekonomi och situation. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan lägga upp en finansieringsplan som passar dig.

Glöm inte att undersöka vilka statliga bidrag du kan få för att köpa in solceller. Du kan läsa mer om det här.

Vad är det för verklig klimatnytta?

Solenergin som produceras är helt utsläppsfri. Därmed är solceller en av de få energikällor som inte skadar planeten. Solenergi är en miljövänlig och oändlig energikälla som, om solenergi skulle få en större marknadsandel, kan vara oersättlig för energiproduktion. Mängden energi som når jorden varje dag från solen är 10 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Det är detta som vi måste börja dra nytta av, så att vi kan leva mer hållbart och använda oss av de möjligheter som finns. Därför är solceller en investering inte bara för dig själv och din ekonomi, utan också för planeten och dess framtida generationer.

Solcellers enda negativa miljöpåverkan sker när de produceras, då man bryter mineraler och använder energi i tillverkningsprocessen. Detta är ett problem som måste lyftas och lösas. Dock blir produktionen av solceller mer och mer effektiv i samband med att fler produceras, vilket innebär att utsläppen väntas minska när solceller blir vanligare. Under hela livscykeln – från framtagning av material och produktion, till användning och återvinning – är solceller dock betydligt bättre (och mer tillgängligt) än andra energiproduktionsalternativ så som olja, kol och gas, och även vatten- och vindkraftverk som är svåra för privatpersoner att bidra till. Du kan läsa mer om solcellers miljöpåverkan här.

Är mitt hus lämpligt för solceller?

Solceller passar på de flesta hus, men det finns såklart vissa förutsättningar som gör att solcellerna kan producera el under extra gynnsamma förutsättningar. Dessa är bland annat:

 • Fri takyta på ditt hus eller närliggande bygge (t.ex. garage) på minst 10 kvm.
 • En takyta som vetter mot syd, sydväst, eller sydost, så att maximalt mycket sol kan tas upp. Även tak som rikas mot väster eller öster fungerar väl för solceller.
 • 10–60 grader lutning på ditt tak.
 • Ett tak som inte skuggas av t.ex. träd eller andra hus.

Optimala förutsättningar är om taket är i söderläge med 35–40 graders lutning. En del som inte uppfyller dessa förutsättningar väljer att installera solceller på en vägg eller intilliggande hus, t.ex. gäststuga eller garage, istället.

Vissa kommuner har tagit fram solkartor för att hjälpa sina invånare veta om deras hus är lämpliga för solceller eller inte. Solkartor visar vilka tak som har goda förutsättningar för solceller baserat på dess takhöjd, placering och omgivning. Se gärna på listan nedan om din ort och ditt hus finns med på solkartan:

Du kan även räkna med hjälp av vårt beräkningsverktyg om ditt hus är lämpligt för solceller, och ungefär vad dessa skulle kosta.

Vilka regler gäller om jag säljer el?

För att få ersättning för elen du matar in på elnätet krävs det att du har ett avtal med en elleverantör. Om du inte har något avtal kommer elen att matas in på elnätet utan att du får någon ersättning. Det är svårt att säga exakt hur mycket du kommer kunna sälja elen för. Du kan dock räkna med att få in mellan 30–60 öre/kWh. Under 2018 var snittpriset 46 öre/kWh.

Att ha en solcellsanläggning där du säljer överskottselen räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Istället räknas inkomsterna som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.[1] När du säljer el kan du också befrias från att betala moms, om din försäljning understiger 30 000 kr under ett beskattningsår. Momsbefrielsen är frivillig och anmäls till Skatteverket. Du kan läsa mer om momsbefrielse specifikt och elförsäljning generellt här.

[1] https://www.energimarknadsbyran.se/solceller/kopa-solceller-och-salja-solel/salja-el/

Behöver jag bygglov?

Nej, vanligtvis krävs inte bygglov för att installera solceller, förutsatt att solcellerna monteras på en existerade byggnad och följer byggnadens form.

Bygglov kan dock vara nödvändigt bland annat

 • För byggnader inom detaljplanerat område, då anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnaden yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
 • För byggnader som klassas som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • För byggnader inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Om du är osäker på om bygglov krävs borde du kontakta din kommun för att fråga om råd. Bestämmelserna kan nämligen variera från kommun till kommun. Du kan läs mer om bygglov här och här.

Är det inte bättre att vänta? Priserna blir ju billigare.

Solceller är en investering

Det är absolut sant att priset på solceller har sjunkit enormt de senaste 20 åren – tack och lov! Sedan 2014 har vi dock sett relativt stabila priser på solceller och den största prisminskningen skedde ungefär mellan 2008 och 2012. Tekniken utvecklas fortfarande och priserna kommer förmodligen att sänkas i takt med att det blir vanligare och vanligare att privatbostäder installerar solceller. Detta resonemang kan dock föras inom alla marknader – kanske kommer en ny dator också att kosta mindre i framtiden?

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att solceller är en investering, snarare än en utgift. Varje år med solceller innebär en sparad utgift i form av elen du slipper köpa, samt en potentiell inkomst i form av elen du kan sälja. Helst skulle vi alla haft solceller för många, många år sedan – gärna innan klimatförändringar andades oss i nacken – och det minsta vi kan göra är att snabba på omvandlingen till förnybar energi idag.

Grönt avdrag vid installation av solceller

Från och med 1 januari i år får du dra av 15 procent av kostnaden för installation av solceller. Den nya skattereduktionen för grön teknik gäller både för installation och material. Till skillnad mot tidigare bidrag för solceller görs avdraget direkt på slutfakturan och du behöver inte tveka på om du blir beviljad en skattereduktion eller inte. Det är företaget du anlitar som ansöker om utbetalning av skattereduktionen från Skatteverket när arbetet är utfört och betalt.

För oss på Cellsolar är det viktigt att du som kund verkligen förstår hur reglerna för skattereduktion för grön teknik fungerar, d v s vilka kostnader som ingår och vilka som inte gör det. Vi är tydliga, förklarar och svarar på alla dina frågor för att du ska känna dig trygg vid en investering i solceller. Man kan maximalt få en skattereduktion för installation av grön teknik på 50 000 kronor per person och år. För att kunna utnyttja hela beloppet behöver du ha betalat in tillräckligt med skatt under året. Det Gröna Avdraget är fristående från andra rot- och rutavdrag, vilket betyder att utrymmet för vad du kan bli beviljad för inte påverkas om du även använder alla tre avdrag.

Läs mer om hur skattereduktion för grön teknik fungerar på Skatteverkets hemsida.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/safungerarskattereduktionenforgronteknik.4.676f4884175c97df4192870.html

 

Sälja solel – så fungerar det

Sälja solel – så fungerar det

Sälja solel – Så funkar det Visst kostar det pengar att investera i solceller, men vi tycker att man ska se på det som just en investering. Du börjar spara pengar på din...

Solceller och miljö

Solceller och miljö

Hur bra är solceller för miljön? Att solceller är en bra investering för att få en billigare elräkning och möjlighet till att tjäna pengar genom att sälja tillbaka el till...

Myter om solceller

Myter om solceller

Vanliga myter om solceller Att investera i solceller är ett stort beslut att fatta, då det är många komponenter som ska vägas in. Hur bra är just mina förutsättningar att...

Varför ska man ha en laddbox?

Varför ska man ha en laddbox?

Ska du köpa elbil? – Glöm inte laddboxen Intresset för elbilar stiger kraftigt. Går du i tankar på att byta till det mer miljövänliga alternativet bör du i samma veva som du...

Vad kostar solceller?

Vad kostar solceller?

  Att svara på frågan vad solceller kostar är inte helt enkelt då det är många fler faktorer än priset på solpanelerna som spelar in. Vi rekommenderar även att du tittar på...

Hur mycket solel kan mitt tak producera?

Hur mycket solel kan mitt tak producera?

När du ska räkna ut hur många kWh per år du kan producera om du installerar en solcellsanläggning på ditt tak finns det flera faktorer att ta hänsyn till. I de flesta fallen kan...

Vilken solpanel ska jag välja

Vilken solpanel ska jag välja

  När man ska besluta om vilka solpaneler man ska installera på sitt tak är det främst två faktorer som påverkar valet – effektivitet och estetik. Valet bör falla på en...

Berätta lite mer om dig själv!

Vill du ha ett kostnadsfritt hembesök? Eller har du en fråga du inte fått svar på? Alla dina frågor och funderingar är välkomna. Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss så snart vi kan.

Mälardalen

Veterinärgränd 6

121 63 Johanneshov

08 - 22 88 90

Sverige Väst
Sverige Syd

Mellangatan 66

293 30 Skanör

040 - 38 98 08

Sverige Sydöst

Cell Solar Nordic AB
Org. nr. 559069-2900
Fakturor email:faktura@cellsolar.se
Fakturor Postadress:
Cell Solar Nordic AB, Kund-Id FRX5802, Fe 301, 105 69 Stockholm

Integritetspolicy
Copyright Cell Solar Nordic AB 2021