fbpx

Att investera i solceller kan vara kostsamt, med priser som går uppåt 100 000 kr för en anläggning. Det säger sig självt att investeringen är bra för miljön, men är investeringen bra för din ekonomi? Vi går igenom fyra anledningar som du bör ha i åtanke om du funderar på att köpa solceller.

Spara och tjäna pengar på solceller

Man brukar säga att solceller håller i ungefär 30 år, men många anläggningar håller betydligt längre än så. Under dessa 30+ år ger solceller intäkter på två olika sätt:

Egenkonsumtion

För det första produceras el till ditt hem (egenkonsumtion), vilket innebär att du sparar pengar med samma värde som du annars hade lagt på att köpa in el varje månad. Du slipper alltså betala både elhandelspris, rörlig elnätsavgift, energiskatt och moms, och kan istället förlita dig på din egen elproduktion.

Överskottsel

För det andra säljer du el till elnätet (överskottsel). Detta sker om du producerar mer el än vad ditt hushåll kan använda upp, då överskottselen matas tillbaka till elnätet och kan säljas.[1] Här kan dina intäkter variera beroende på vilket bolag du säljer till, men det brukar ligga på 30–50 öre/kWh.[2] Dessutom ger överskottselen rätt till skattereduktion, som du kan läsa mer om här.[3]

Rotavdrag

Läs gärna mer om rotavdraget och vilka krav som gäller för att uppbära rotavdrag här.[5]

Som ett lån till dig själv…

…där du själv plockar ut räntan varje månad! Det är nämligen så att solceller oftast ger bättre avkastning än aktier och framför allt bättre än ett sparkonto, samtidigt som du blir självförsörjande och slipper fluktuerande elpriser. Ofta kan du ersätta mellan 30–60 procent av din elkostnad under hela tiden som solcellerna håller, vilket innebär att du sparar pengar i upp till 40 år.[6] För många är detta ett större sparande än vad ett sparkonto eller aktier ger upphov till.

Ökar värdet på huset

Ett flertal studier och undersökningar visar att solceller ökar värdet på ditt hus. Enligt en opinionsundersökning av Novus är 71 procent av tillfrågade inte främmande för att betala mer för en bostad som har solpaneler. Hela 20 procent sa att de absolut kunde tänka sig att betala mer om de skulle köpa nytt boende idag.[7] Studien visar också att hela 85 procent av tillfrågade ställer sig positiva till att ha egna solceller.

I en studie från University of California Berkeley visades att huspriserna i snitt gick upp med 4 dollar per installerad watt, vilket i genomsnitt innebar en ökning på 15 000 dollar per hus. Då undersöktes 22 000 fastighetsaffärer i Kalifornien.[8] 

I Sverige utkom nyligen en studie från Svenska Lantbruksuniversitetet, som jämförde huspriser i Sverige med och utan solceller. Studien visar att hus med solceller i snitt ökar i värde med 14 procent. Överlag fann man att, liksom vid renovering, väntas värdeökningen vara högre än priset för solcellsinstallationen. Detta är också bekräftat i tidigare internationell forskning.[9]

Källor

[1] https://www.energimarknadsbyran.se/solceller/kopa-solceller-och-salja-solel/salja-el/

[2] https://www.energimarknadsbyran.se/solceller/kopa-solceller-och-salja-solel/ar-solceller-for-villa-lonsamt/solcellskalkyl-och-prisutveckling/

[3] https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html

[4] https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/stod-vid-investering/

[5] https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarotavdrag.4.5947400c11f47f7f9dd80004014.html

[6] https://www.gp.se/ekonomi/solenergi-kan-l%C3%B6na-sig-b%C3%A4ttre-%C3%A4n-ditt-sparkonto-1.7398

[7] https://miljo-utveckling.se/svenskarna-beredda-att-betala-egen-solproduktion/

[8] https://newscenter.lbl.gov/2011/04/21/bright-spot-for-solar/

[9] https://www.vattenfall.se/4abcd0/globalassets/content-hub/artikelpuffar/vardeokning-med-solceller-slu.pdf